La Smart Office de Gandia és un
equip de treball multidisciplinari dedicat a impulsar el projecte de transformar Gandia en una ciutat intel·ligent. Per a això, treballa en estreta col·laboració amb l’equip tècnic de l’Oficina de Projectes Europeus, amb la finalitat d’aprofitar els fons de finançament procedents de la Unió Europea.

Informa i assessora sobre el model Smart City i les diferents estratègies intel·ligents municipals.

Promou i coordina la col·laboració publicoprivada en l’aplicació de solucions intel·ligents i innovadores.

Facilita l’orientació en l’àmbit de les TIC i la internet de les coses (IoT) a la ciutadania, empreses i als diversos departaments municipals.