Transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

El projecte s'emmarca en la quarta política palanca del PRTR, una Administració per al segle XXI, enfocada a donar resposta a les necessitats actuals de la ciutadania i l'economia en tot el territori. En aquest marc, l'Ajuntament de Gandia planteja tres línies d'actuació dirigides a la transformació i modernització de l'Administració Local, amb tres objectius clars: desenvolupar serveis públics digitals més inclusius, eficients, personalitzats, proactius i de qualitat per a la ciutadania; digitalitzar la informació i implementar nous serveis tecnològics, i desenvolupar serveis actius i infraestructures que milloren la seguretat enfront d'amenaces en xarxa.

Pressupost: 315.656,67 Finançament: 281.976,45 € Aportació municipal: 33.680,22 €
Actuacions finançades:

Línia estratègica 1. Ciberseguretat

El projecte consisteix en la implantació d'una sèrie d'eines per a millorar la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals prestats per l'Ajuntament de Gandia, amb l’objectiu d’augmentar les seues capacitats de prevenció, detecció i resposta davant incidents de ciberseguretat. Pressupost: 43.342,20 euros.

Línia estratègica 2. Administració orientada a la ciutadania

Incorporació en les diferents Oficines d'assistència a la ciutadania de nous quioscos autoservei per a la realització de tràmits administratius, així com la implementació d'un sistema de cues i cita prèvia. Aquests serveis pretenen millorar els serveis públics digitals prestats a la ciutadania per evitar aglomeracions i optimitzar el temps d'atenció destinat a cada persona usuària. Pressupost:  53.738,52 euros.

Línia estratègica 4. Infraestructures intel·ligents

El projecte té com a objecte la renovació de la plataforma actual de sistemes d’emmagatzematge i electrònica de xarxa actual de l'Ajuntament a fi d'alinear-lo tecnològicament per millorar el seu rendiment, seguretat i disponibilitat, així com permetre la implementació de nous serveis tecnològics per a qualsevol de les àrees de l'Ajuntament. Pressupost: 218.575,95 euros.