Rehabilitació integral sostenible C.S. Marcel•lí Pérez

Rehabilitació del Centre Social Marcel·lí Pérez, situat al Grau. Les actuacions que es pretén executar estan relacionades amb l'envolupant, les instal·lacions elèctriques, la climatització i renovació d'aire, la redistribució d'espais i eliminació de barreres arquitectòniques.

Pressupost: 1.260.150,07 €
Actuacions finançades: