Rehabilitació del Mercat municipal de proveïments de Gandia

Rehabilitació del Mercat de proveïments de Gandia ja que des de la seua construcció a penes s'ha intervingut en l'immoble, arribant al dia de hui en un estat precari, bastant obsolet i antiquat.

Pressupost: 3.569.411,12 €
Actuacions finançades: