NextGenerationEUGobierno de España - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda UrbanaPla de Recuperación, Tranformación y ResilienciaGeneralitat Valenciana - Vicepresidència dAjuntament de Gandia

Rehabilitació a nivell de barri, ERRP Grup Ferroviaris-Safor

L’objectiu principal és la revitalització i recuperació d’estes àrees diagnosticades com especialment sensibles de la ciutat, per revertir el seu estat actual de degradació i conflicte social, mitjançant els fronts d’intervenció següents:

• La rehabilitació residencial i dignificació de l’habitatge, per a la conservació i millora de la qualitat residencial, allargant l’estat de vida de l’edificació. Garantir que la diversitat de la població tinga accés a l’habitatge, mitjançant diversos fronts, el foment de la rehabilitació, la mobilització de l’habitatge buit i l’augment de l’oferta d’habitatge social de qualitat.

• La regeneració de l’espai urbà, actualitzant-lo, garantint un servei públic de qualitat, sostenible energètica i mediambientalment, confortable, integrador i inclusiu.

• Acompanyament i atenció especialitzada per a millorar la quotidianitat a la població en risc de exclusió social.

Es pretén portar a terme la rehabilitació de 319 habitatges, que abasten 36 edificis, i 19 locals d’ús distint al de residència.

Pressupost: 8.593.838,00 € Finançament: 7.499.958,18 € Aportació municipal: 783.208.40 € Convocatoria: DOGV 2022_3189  
Actuacions finançades: