Rehabilitació a nivell de barri, ERRP Grup Ferroviaris-Safor

Es pretén dur a terme la rehabilitació de 319 habitatges, que abasten 36 edificis, i 19 locals d'ús diferent al de residència.

Pressupost: 8.593.838,00 €
Actuacions finançades: