Rehabilitació a nivell de barri, ERRP Grup Benicanena

Rehabilitació de 32 habitatges, que abasten 4 edificis.

Pressupost: 992.100,00 € Convocatoria: DOGV 2022_3185
Actuacions finançades: