Rehabilitació a nivell de barri, ERRP Grup Benicanena

Rehabilitació de 32 habitatges, que abasten 4 edificis.

Pressupost: 992.100,00 €
Actuacions finançades: