Projecte de dotació bibliogràfica per a les biblioteques i agències de lectura públiques.

L'objectiu final d'aquest projecte és l'increment de l'índex de lectura a Espanya, mitjançant la mesura d'incrementar la dotació de fons de les biblioteques públiques, perquè els ciutadans tinguen una major oferta gratuïta de llibres, en particular de novetats i, la finalitat de les quals és concedir subvencions nominatives en concepte de compres de llibres en paper tècnicament adequats per a les biblioteques públiques d'ús públic general.

Pressupost:

14.956.15€

Convocatoria: DOGV 02-09-2022
Actuacions finançades: