Programa En Moviment Gandia

Ajudes destinades a entitats locals per a l’execució del programa de prescripció d’activitat i exercici físic orientat a la salut denominat “En moviment”. Les actuacions previstes han de tindre un caràcter esportiu beneficiós per a la salut i han d’enquadrar-se en la creació d’almenys una unitat d’activitat i exercici físic (UAEF) en el municipi.
L’objectiu general del programa és el foment de la promoció de la salut i l’activitat física en persones amb característiques de vulnerabilitat (sedentàries, amb soledat no desitjada,
pluripatològiques, amb malestar emocional, o amb predisposició a millorar el seu estat de salut) per a que milloren i/o mantinguen el seu benestar físic, mental i social.

Convocatoria: DOGV
Actuacions finançades: