Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic

Ajudes, en règim de concurrència competitiva per a promoure la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques i potenciar el turisme cultural mitjançant la protecció, manteniment i rehabilitació, de projectes promoguts per part de les entitats locals o comunitats autònomes en bens immobles del patrimoni històric, declarats bens d'interès cultural o d'alguna de les categories de protecció equivalent per a patrimoni cultural immoble establertes per les administracions competents amb ús turístic.

 

Convocatoria: BOE 09/01/2023   Extracte 12/04/2023
Actuacions finançades: