Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus

Contractació de dues persones de suport per a la gestió de projectes europeus.

Pressupost: 136.905,28 €
Actuacions finançades: