NextGenerationEUGobierno de España - Ministerio de Industria, Comercio y TurismoPla de Recuperación, Tranformación y ResilienciaGeneralitat ValencianaGVANEXT- Fons Next Generation a la Comunitat ValencianaTurisme Comunitat ValencianaAjuntament de Gandia

Pla de Sostenibilitat Turística 2023-2025

El Pla de Sostenibilitat Turística (PST) 2023-25 avançarà en el projecte de cohesió territorial de Gandia, element clau per a trencar la desfragmentació entre els principals nuclis urbans, els punts d’interés turístic i les àrees actuals d’afluència turística. Els objectius específics de les actuacions del PST 2023-25 responen, per una banda, a finalitzar i consolidar la imatge de l’Avinguda del Grau com una continuació urbana entre la platja i la ciutat, situant el districte marítim del Grau com a node central de l’eix, i l’Avinguda de la Pau com a enllaç entre aquest i la façana marítima.

Així mateix, el PST pretén impulsar la capacitat d’atracció de la Cova del Parpalló com un dels recursos tractors del destí, tenint en compte la seua rellevància i singularitat en relació amb l’art rupestre del paleolític, permetrà potenciar una major projecció turística en el marco del desenvolupament d’experiències turístiques i culturals de primer ordre.

Per altra banda, el pla busca incrementar la digitalització i sostenibilitat en tots els àmbits i nivells del sector, això requereix de dotar de solucions de connectivitat alguns espais de la intervenció, millorar la infraestructura de connexió a Internet, incorporar solucions TIC i equipaments innovadors per a la interpretació del patrimoni i desenvolupar experiències, així com incorporar un Sistema de gestió de la Informació Turística per a la gestió de dades rellevants que permetran garantir un anàlisi estratègic de l’activitat, i alhora repercutisca en la competitivitat de les empreses i organitzacions del turisme del municipi.

Pressupost i financiació: 2.441.513,00€ Convocatoria: Seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
Actuacions finançades:

Incorporació a l’oferta turística integral de Gandia la Cova del Parpalló com a recurs diversificador, posant en valor l’enclavament del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell.

  • Condicionament d'accessos i equipaments públics de l’espai Parpalló-Borrell per a ús turístic.
  • Rehabilitació sostenible de l’edifici municipal Centre d'Interpretació (CI) Parpalló-Borrell.
  • Dotació museogràfica i producció de continguts digitals associats a la Cova del Parpalló i el seu entorn.
  • Millora de la qualitat paisatgística de l’entorn del CI del Paratge Natural Municipal (PNM) Parpalló-Borrell.
  • Prevenció i gestió de riscs d’incendis en el PNM Parpalló-Borrell.
  • Sistema Smart Vigillance y connectivitat del PNM Parpalló-Borrell.

Digitalització i turisme intel·ligent.

En la línia d'avançar cap a la Destinació Turística Intel·ligent s'impulsen actuacions que contribuiran a la consolidació de Gandia Smart City:
  • Desenvolupament d'un sistema d'informació i Intel·ligència Turística en Destí, per a la gestió de dades rellevants que permetran assegurar un anàlisi estratègic de l'activitat.
  • Anàlisis de dades generades en turisme per a la seua transformació en informació de valor per a la presa de decisions, la gestió eficaç i sostenible de les actuacions i l'ampliació de coneixements.

Millora de la connectivitat territorial per a reduir la desfragmentació i cohesionar cap a un espai turístic integrat en Gandia.

  • Creació d’eixos de connectivitat, centrats en prioritzar la mobilitat sostenible, entre els nuclis urbans (platja, Grau i centre) i els recursos patrimonials disseminats en els diferents espais urbans i àrees naturals del municipi. En aquest sentit, es millorarà la connectivitat i adequació urbana en l'eix entre l'Avinguda del Grau, el carrer Riu i l'entorn urbà immediat.

Campanya de sensibilització en sostenibilitat i competitivitat de destinació.

En aquesta línia es plantegen activitats de participació que impliquen de forma responsable a la ciutadania i turistes en el desenvolupament turístic de la ciutat:
  • Elaboració d’un Pla de sensibilització sobre esta matèria dirigit als agents del sector turístic, a residents i turistes, que inclourà protocols i activitat que ajuden a promoure bones pràctiques i conductes coherents en la destinació.
Altres actuacions: