NextGenerationEUGobierno de España - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda UrbanaPla de Recuperación, Tranformación y ResilienciaPIREPAjuntament de Gandia

PIREP LOCAL – Centre Social Marcel.lí Pérez

Aquest projecte està emmarcat en el Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP), del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Programa PIREP persegueix la rehabilitació sostenible del parc públic institucional, amb una visió integral i per a tot tipus d'edificis d'ús públic, atenent 3 criteris essencials: sostenibilitat, estètica i inclusió i amb el principal objectiu de l'estalvi energètic en els edificis de titularitat pública.

En aquest marc, es planteja la rehabilitació del Centre Social Marcel·lí Pérez, situat al Grau de Gandia. L'edifici precisa d'una rehabilitació integral a nivell d’eficienciar el consum energètic, juntament amb una altra mena d'accions complementàries que milloren l'habitabilitat i confortabilitat i l'adeqüen als usos actuals de les persones usuàries.

Les actuacions previstes en el projecte estan relacionades amb l'envolvent, les instal·lacions elèctriques, la climatització i renovació d'aire, la redistribució d'espais i eliminació de barreres arquitectòniques.

Pressupost: 1.260.150,07 € Finançament: 996.075,41€ Convocatoria: BOE-A-2022-3851
Actuacions finançades:

Actuacions per a la millora de l’eficiència energètica

  • Instal·lació de panells fotovoltaics i substitució de la il·luminació ordinària i d'emergència per tecnologia Led, amb reguladors de presència i controls de nivell lumínic.
  • Instal·lació d'elements de nova generació per a la climatització i la renovació de l'aire, amb nous components de gran estalvi energètic i eficiència estacional, amb menors càrregues de refrigerant.
  • Tractament de les envolupants a partir de la instal·lació del sistema SATE en façanes i coberta enjardinada per a un millor aïllament i impermeabilització de l'edifici.
  • Substitució de fusteries, claraboia i envidrament, millorant l'aïllament tèrmic i acústic, la il·luminació natural, estanquitat i trencament del pont tèrmic per a un major confort dels usuaris.

Actuacions per a la millora de la sostenibilitat ambiental

A través de la reutilització de l'aigua, una adequada gestió de residus, adaptació al canvi climàtic i automatització.

Actuacions per a la millora de l’accessibilitat, habitabilitat i conservació

  • Eliminació de barreres arquitectòniques i socials.
  • Creació d'espais accessibles i amb una dimensió concorde al seu ús.
  • Redistribució d'espais diferenciant circulacions, usos i connexions per a la confortabilitat de les persones usuàries i adequació als usos i necessitats actuals de treball, reunió, co-creació i d'intercanvi culturals.
  • Instal·lació d'un sistema domòtic com el control i automatització intel·ligent de l'edifici, aportant seguretat i confort als usuaris i treballadors.
Altres actuacions: