Implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i la millora de les existents

Subvencionar l'execució de projectes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents

Pressupost:
Actuacions finançades: