NextGenerationEUGobierno de España - Ministerio de Industria, Comercio y TurismoPla de Recuperación, Tranformación y ResilienciaGeneralitat ValencianaGVANEXT- Fons Next Generation a la Comunitat ValencianaTurisme Comunitat ValencianaAjuntament de Gandia

Gandia Turisme Blau

Presentat a la convocatòria Extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, el projecte pretén dur a terme una sèrie d'actuacions interelacionades, i complementàries a altres plans municipals, per a la protecció i conservació dels recursos naturals com actius turístics i l'ús sostenible de les activitats econòmiques vinculades al mar. Aquestes actuacions inclouen millores de la façana marítima de les platges de Gandia, Venècia, Marenys i Auir, millora de la mobilitat en Av. de la Pau i accions de regeneració d'hàbitats marins. Aquestes mesures aniran acompanyades d'altres per a la millora de la digitalització i competitivitat del sector turístic. La proposta ha sigut presentada a la convocatòria del PSTD per al Pla Territorial de la Generalitat Valenciana.

Pressupost i financiació: 2.001.722,00€ Convocatoria: Pàgina web de la Secretaria d'Estat de Turisme
Actuacions finançades:

Restauració de fons marins i creació d’hàbitats.

Aquesta acció realça la fragilitat dels ecosistemes marítims i terrestres del litoral, recursos base del turisme de sol i platja, invertint en la seua restauració i protecció a través de la restauració de fons marins i la creació d'hàbitats de criança i protecció d'espècies fanerògames marines sensibles. Es contempla una actuació col·laborada amb el sector pesquer local i equips investigadors de la UPV per al desenvolupament d'una pesca sostenible.

Refugis climàtics i barreres vegetals: mitigació dels efectes del canvi climàtic en la façana marítima.

Amb aquesta actuació es persegueix millorar les condicions de confort tèrmic en espais oberts de gran afluència turística, com és el cas de la façana marítima de Gandia. Igualment es preveu generar un itinerari adaptat amb ombres i combatre la contaminació atmosfèrica mitjançant l'acció combinada de l'abratge amb la reducció del tràfic privat. S'incorporarà també equipament i mobiliari per a la millora del paisatge urbà.

Actuacions de millora ambiental i turística en les platges sud de Gandia: Rafalcaid i Venècia.

Es pretén millorar l'estat actual del cordó dunar realitzant una regeneració de zones de pas no habilitades i una restauració dunar retirant la vegetació invasiva de forma que s'estabilisquen les dunes i es protegisca l'avifauna. En general es durà a terme una gestió sostenible dels usos turístics d'ambdues platges posant en valor el seu patrimoni natural i ambiental.

Millora de la mobilitat a l’avinguda de la Pau.

Es durà a terme una reordenació d'accessos a la zona portuària i es generarà un eix de connectivitat de vianants i ciclistes mitjançant una plataforma única de paviments que ajuden a reduir la contaminació ambiental. Igualment es pretén millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic.

Digitalització de la informació turística a la platja i equipament tecnològic per a l’oficina Gandia Destinació Turística Intel·ligent (DTI).

Amb aquesta actuació es persegueix potenciar la assistència virtual al turista i a la ciutadania. S'actualitzarà la senyalística a digital i es dotarà d'equipaments i ferramentes de gestió a les oficines de turisme i a l'oficina DTI. Així mateix, s'implementaran accions de digitalització per tal d'adaptar-se a la metodologia DTI en la seua condició de municipi turístic.

Desplegament i millora d’infraestructura de fibra òptica en el municipi turístic.

L'objectiu d'aquesta actuació és millorar la infraestructura de fibra òptica municipal (cablejat i electrònica de xarxa) que permetran la creació d'una topologia en anell optimitzada, un augment de l'ample de banda i el QoS. S'espera així reduir la dependència d'infraestructures privades.

Adequació d’una nova zona d’estacionament a la Platja de l’Auir allunyada del cordó dunar.

L'actuació es centra en habilitar un nou espai per a l'estacionament dels vehicles dels visitants de l'espai natural en parcel·les d'ús agrícola confrontants al camí d'accés, Camí de la Platja de l’Auir. Aquesta nova infraestructura destinada a l'ús públic de l'espai natural serà l'única en tot l'àmbit del mateix i garantirà l'accés del visitants a l'ús i gaudi de l'espai. Aquesta instal·lació complirà amb les mesures i les directrius de la normativa ambiental i els programes de desenvolupament vigents, i estarà totalment integrada en l'entorn paisatgístic.

Comunicació, sensibilització i accions de dinamització mediambiental del litoral i medi marí.

S'organitzarà la “Mostra de pesca artesanal, turisme i territori de la Mediterrània” per a donar visibilitat i dignificar la Pesca Artesanal Mediterrània. Es faran campanyes de sensibilització i formació a turistes, residents i agents turístics sobre turisme responsable i sostenibilitat. L'actuació s'acompanya d'actuacions divulgatives sobre la importància de la conservació dels recursos marins i sobre la gastronomia km zero, en coordinació amb institucions com la UPV, el grup d'acció local pesquer GALP Gandia-Albufera o l'associació DESTÍSafor.

Programa de competitivitat turística en el sector nàutic i la seva cadena de valor: Programa destinat a les empreses turístiques.

Es consolidarà l'oferta de serveis vinculats al turisme blau promocionant noves propostes empresarials d'economia sostenible relacionades amb la cadena de valor del sector turístic (economia blava, turisme mariner). Es crearà un programa de consultoria especialitzada per a la innovació de projectes empresarials i es llançarà un programa de bonificacions per a consolidacions d'empreses del sector que incorporen innovacions a curt i mig termini.
Altres actuacions: