Creació d’una xarxa estatal de Centres de Capacitació Digital en entitats locals

Ajudes en règim de concurrència per a la creació d'una xarxa estatal de centres de capacitació digital, en l'àmbit del Sistema de Formació Professional, en entitats locals, que s'integrarà com a part de la xarxa estatal de centres de capacitació digital.

Convocatoria: BOE 03/05/2023
Actuacions finançades: