NextGenerationEUPla de Recuperación, Tranformación y ResilienciaGeneralitat Valenciana - Medi AmbientGVANEXT- Fons Next Generation a la Comunitat ValencianaAjuntament de Gandia

Creació d’una planta de valorització de biomasa procedent de restes vegetals

Ajudes per a instal·lacions de tractament de residus.

L'objectiu de este projecte és la construcció d'una instal·lació específica per al tractament de residus recollits separadament provinents de l'activitat agrícola i forestal, així com de la jardineria.
Amb la construcció d'esta instal·lació s'abastirà també l'objectiu transversal en matèria de residus promovent la reutilització i la recuperació, contribuint directament a disminuir els efectes del canvi climàtic.
L'Ajuntament de Gandia, pretén portar a terme una línia de treball mitjançant la qual realitzarà la recollida de restes de podes agrícoles, restes de treballs forestals (tant municipals com privats) i restes de jardineria (municipal i privada), per a processar-los i revaloritzar-los, facilitant així el seu ús, posterior comercialització o el seu ús directe en sistemes de calderes municipals utilitzades per calfar aigua o en calefacció, substituint d'esta forma els combustibles fòssils i reutilitzant un material que en l'actualitat es rebutja a abocador.
La idea sorgeix d'imitar a la naturalesa, on tot té valor i tot s'aprofita, on els residus es converteixen en un nou recurs. Així, s'aconsegueix mantenir l'equilibri entre el progrés i la sostenibilitat.

Pressupost: 373.940,42€ Finançament: 158.899,95€ Aportació municipal: 215.040,47€ Convocatoria: DOGV 
Actuacions finançades:
Altres actuacions: