Creació d’un espai saludable per a l’activitat física en el barri del Raval

Té per objectiu generar un espai saludable en el barri del Raval que afavorisca la realització d'exercici físic a l'aire lliure, especialment dirigit a la població juvenil vulnerable, amb la incorporació d'espais saludables que potencien l'activitat física i la salut, per a realitzar entrenaments i exercicis a l'aire lliure, amb diferents elements per a treballar el cos, juntament amb un altre conjunt d'actuacions de reorganització del repartiment de l'espai públic a favor de caminar i anar amb bicicleta, en detriment del vehicle motoritzat privat.

Pressupost: 112.765,89 €
Actuacions finançades: