Ajudes per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques

Les ajudes tenen com a objecte i finalitat concedir subvencions a les entitats locals, per al desenvolupament de plans i projectes dirigits a la introducció de millores en les zones comercials turístiques, incloses actuacions en inversió en noves tecnologies; aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència energètica; processos eficients des del punt de vista ecològic i reciclatge de residus; formació del personal; signatura digital integrada adaptada als visitants estrangers; i adaptació dels espais públics per a millorar l'accessibilitat i la mobilitat.

Actuacions finançades: