Ajudes per a la millora i optimització d’instal·lacions i espais esportius que fomenten el turisme esportiu sostenible

Destinades a la inversió per a promoure la reforma sostenible i inclusiva d’instal·lacions i espais esportius en què puguen desenvolupar-se projectes relacionats amb el sector del turisme esportiu, amb la finalitat de modernitzar la indústria turística associada a l’esport.
La finalitat d’estes ajudes és, a més de contribuir als objectius descrits, coadjuvar a la consolidació d’estructures que fomenten la igualtat, difusió i visibilitat, la formació, l’eficiència energètica, la transformació digital i l’accessibilitat.
El projecte presentat contempla l’adequació i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de la pista d’atletisme del poliesportiu municipal, i inclou adequació de vestuaris, enllumenat de la pista, accessibilitat i digitalització.

Convocatoria: BOE 21357
Actuacions finançades: