WIFI4EU

Category
En curs

Implantació de 20 punts d’accés wifi en parcs i llocs públics de la ciutat de Gandia. Els punts d’accés, seguint les condicions del projecte WIFI4EU, ofereixen connexió a Internet d’un mínim de 30 MB de baixada, totalment gratuïta.

Aquesta actuació està desenvolupada en el marc del Projecte Europeu WIFI4EU, el qual atorga, a les entitats beneficiàries, 15.000 €, per a la compra de punts d’accés.

Estat: En curs

Entitat promotora: projecte europeu WIFI4EU

Pressupost: 29.277,16 euros.