SEU ELECTRÒNICA del contribuent

Category
En curs

Ampliació de la Seu Electrònica del Contribuent, amb un nou mòdul de sancions i autoliquidacions, on les persones interessades podran generar i consultar les autoliquidacions i sancions de l’Ajuntament de Gandia, tant tramitades com pendents, amb l’opció de pagar-les telemàticament.

Estat: En curs

Entitat promotora: Ajuntament de Gandia

Mes informació: