Implantació de la metodologia Destinació Turística Intel·ligent a Gandia

Category
Finalitzat

L’Ajuntament de Gandia ja disposa de l’Informe Diagnòstic i Pla d’Acció DTI que ha elaborat SEGITTUR, implantant així la metodologia de Destinació Turística Intel·ligent impulsada per la Secretaria d’Estat de Turisme d’Espanya en el destí. Amb validesa fins al 14 de novembre de 2025, el destí es convertix en Destinació Turística Intel·ligent Adherit, fet que acredita que ha iniciat la implantació del model DTI, la qual cosa representa un important pas per a formar part del grup de destins a l’avantguarda del desenvolupament turístic i amb una estratègia de futur basada en la governança, la sostenibilitat, l’accessibilitat, la innovació i la tecnologia com a eixos vertebradors.

La implantació de la metodologia DTI ha sigut possible gràcies a la col·laboració de totes les àrees municipals, que han contribuït a proporcionar la informació necessària per a avaluar al destí sobre la base dels 97 requisits i 261 indicadors que la componen. Esta presa d’informació ha permés valorar per part de SEGITTUR el grau de maduresa del destí Gandia respecte al compliment de cada requisit, i posteriorment proposar un pla d’acció acompanyat de recomanacions a executar pel destí per a la transformació en Destinació Turística Intel·ligent. El projecte s’articula sobre una metodologia de diagnòstic, basada en 97 requisits i 261 indicadors, que deriva en un sistema de recomanacions, un pla d’acció i un sistema de monitoratge, que conformen els elements fonamentals del model, permetent un procés de millora continu de la gestió del destí adaptada als reptes presents i futurs del turisme.

El programa Destinació Turística intel·ligent és un projecte promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme (SETUR) i gestionat per la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR), que perseguix contribuir a millorar la competitivitat de les destinacions turístiques i la qualitat de vida dels seus residents incidint en cinc àmbits d’actuació: governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat.

Estat: Finalitzat

Pressupost: 17.833,29 €

Entitat promotora: Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i Ajuntament de Gandia.

Con la colaboración de:

 Agente de Innovación