Projecte pilot per a la millora de la gestió de la mobilitat turística

Category
En curs

El projecte proposa un sistema de detecció d’aforaments dels vehicles que entren i ixen de la ciutat, concretament en les entrades i eixides del Grau i Platja de Gandia, amb l’objectiu de conéixer l’impacte real del turisme al llarg de l’any, optimitzar les accions de promoció de la ciutat que contribuïxen a la reducció de l’estacionalitat i analitzar l’estat de les vies d’accés a la ciutat.

El sistema obtindrà indicadors d’interés com el nombre de vehicles (aforaments) dins del perímetre gestionat en temps real, tipus de vehicles més utilitzats per a confirmar el disseny de calçades, existència de congestió i intensitat de trànsit en les vies d’accés, etc. També permetrà elaborar una base de dades històriques amb l’objectiu d’avaluar com impacten les accions de promoció turística, mitjançant la correlació amb les dades d’aforaments, i a futur avançar-se a problemes de circulació i mobilitat abans que ocórreguen, mitjançant models de prevenció que facen ús d’intel·ligència artificial.

Estat: En curs

Pressupost: 25.000 €

Entitat promotora: Ajuntament de Gandia i Diputació de València

Con la colaboración de:

 Agente de Innovación