Projecte pilot de Senyalització Turística Intel·ligent

Category
En curs

El projecte proposa l’elaboració d’un estudi i definició d’un model de Senyalització Turística Intel·ligent de Gandia i la redacció de tres projectes tècnics pilot per a la seua implementació com a models pilot en el marc DTI (Destinació Turística Intel·ligent).

La implantació d’un sistema de senyalització turística és un element prioritari en l’ordenació del municipi com a destinació turística, tant per a la posada en valor i incorporació del consum dels recursos que integren el seu patrimoni turístic, cultural i natural, com per a millorar els fluxos de visites en els espais naturals i urbans. En este sentit, actualment, és necessari fer un pas més en la senyalització turística, per a això, el projecte té com a principals actuacions la realització d’un inventari georeferenciat detallat de la senyalització existent, en tots els seus nivells i escales de senyalització; analitzar l’estat de la senyalització existent, de l’accés i l’estat de la *transitabilidad cap als punts d’interés i recursos turístics; l’estudi de tecnologia existent a integrar en la senyalització turística (sensors, equips, aplicacions, etc.), l’elaboració d’un Manual de Senyalització Turística Intel·ligent i accessible que continga el disseny de les peces de senyalització necessàries per a comptar amb una senyalització turística que enriquisca l’oferta turística global de la ciutat, i la redacció de 3 projectes tècnics de senyalització turística intel·ligent que incloguen la implantació d’un model pilot de solució de dispositius IoT.

Estat: En curs

Pressupost: 42.032,95 €

Projecte: Pla de Sostenibilitat Turística de Gandia 2021-2023

Entitat promotora: Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Generalitat Valenciana, a través de *Turisme Comunitat Valenciana, i Ajuntament de Gandia.

Con la colaboración de:

 Agente de Innovación