Pla d’Accessibilitat Turística

Category
En curs

L’objectiu principal del Pla és posar en marxa una estratègia de turisme accessible per a consolidar Gandia com un destí inclusiu, accessible i socialment responsable. El Pla parteix de la sensibilització de l’Ajuntament de Gandia i la voluntat en el desenvolupament i execució d’accions en matèria de turisme accessible. El turisme accessible és aquell turisme que implica la incorporació de mesures que possibiliten l’accés, la utilització i gaudi de les infraestructures, productes, entorns i servicis turístics de manera normalitzada, autònoma i segura, i que contribuïx a la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Dota d’una millor qualitat als establiments i servicis turístics, ja que s’integren criteris d’accessibilitat que actualment reconeix l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i la Norma UNE 178501 que regula el Sistema de Gestió de les Destinacions Turístiques Intel·ligents, impulsada per SEGITTUR.

A partir de l’elaboració prèvia d’un diagnòstic de les infraestructures i recursos turístics de Gandia, el pla establix diverses línies d’actuacions que es consideren necessàries per a millorar l’accessibilitat i garantir la igualtat d’oportunitats en l’ús i gaudi de l’oferta turística a totes les persones. El treball de camp i la redacció del pla compte amb la col·laboració de Impulsa Igualtat.

Estat: En curs

Pressupost: 16.890,00 €

Projecte: Pla de Sostenibilitat Turística de Gandia 2021-2023

Entitat promotora: Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Generalitat Valenciana, a través de *Turisme Comunitat Valenciana, i Ajuntament de Gandia.