GeoSmartcity recursos Smart per a la ciutadania

Category
En curs

Smarticity Gandia ha desenvolupat geo.smartcitygandia.com, un portal d’informació i visualització de recursos smart per a la ciutadania. Aquesta eina és útil per a visualitzar i geolocalitzar tots tipus de recursos tant estàtics com de serveis smart generats per dispositius intel·ligents en temps real, que són consumits a través de les diferents plataformes IOT (Internet of Things) que conformen el núvol de dades municipal.

Entre les seues dades públiques destaquen:

  • Geolocalització de tots els punts d’interés turístic categoritzats per a fer més accessible la seua visualització, així com les dades de contacte per a cadascun d’aquests.
  • Posició de totes les antenes de Wifi públic gratuït del municipi.
  • Geolocalització i estat en temps real de les places de pàrquing per a persones amb mobilitat reduïda d’ús general.
  • Tots els serveis turístics de la Platja Nord, tant permanents com temporals, com a accessos de passarel·les, posats de socors, zones esportives (diferenciades per esport), zones d’higiene o fins i tot carrils de natació a mar oberta.

El Geoportal SmartcityGandia s’ha desenvolupat d’acord amb els estàndards ArcGis i formats universals geoJson, característiques que el fan fàcilment escalable per a la integració de qualsevol mena de dades de valor per a la ciutadania en un futur.

Estat: En curs

Visita el portal en: https://geo.smartcitygandia.com/