Competitivitat e Innovació en el Centre Històric Comercial Obert de Gandia

Category
En curs

Aquest projecte centra la seua intervenció a l’àrea del Centre Històric Comercial Obert de Gandia on es plantegen intervencions centrals per a la millora de l’accés a la zona comercial i l’adequació de vials per a mobilitat de vianants, amb instal·lació d’elements tecnològics a l’entramat urbà: senyalètica digital, mobiliari urbà per a reciclatge i compactació de residus, entre d’altres.

El projecte aborda la innovació del comerç local per a la gestió centralitzada de serveis de valor afegit pel comerç. S’invertirà en una base de dades comuna (CRM), unida a infraestructures de tracking i control de fluxos per a la implementació d’accions de promoció, publicitat i venda de la marca Centre Històric Comercial Gandia, els seus productes i serveis segmentades per perfil de client. Aquesta acció es complementa amb un portal web del Comerç del CHCA, amb funcionalitats per a l’obertura a nous canals de venda i requerirà de formació a comerciants.

Així mateix, es potenciarà i es visibilitzarà el compromís de comerços amb la sostenibilitat i l’economia circular, amb accions per al desenvolupament de l’estratègia de les tres Rs i s’instal·laran carregadors solars intel·ligents.

Paral·lelament, s’impulsa la digitalització dels mercats de venda no sedentària, a través del desenvolupament d’una pàgina web que visibilitze l’oferta comercial i li proporcione una imatge harmonitzada, integrada i ordenada, sota el paraigües d’una mateixa marca.

Estat: En curs.

Pressupost: 1.999.249,30 €.

Finançament: 1.407.213,00 €.

Entitat promotora: Ajuntament de Gandia.

Més informació

NextGenerationEUGobierno de España - Ministerio de Industria, Comercio y TurismoPla de Recuperación, Tranformación y Resiliencia