2022 Amadeus Discover. Marketplace d’Experiències Turístiques

Projecte pilot per a la implementació d’una plataforma de distribució d’experiències turístiques en el destí. L’Ajuntament de Gandia ha signat un acord de col·laboració amb Amadeus per a integrar, en breu, una plataforma en la web turística de Gandia que ajudarà les empreses turístiques d’activitats a guanyar més visibilitat entre els viatgers i a obtenir més reserves. Com a centre d’integració, Amadeus Discover brindarà als agregadors de contingut accés a una plataforma més gran, per agregar capacitats de personalització i gestió de dades i garantir que les ofertes de contingut arriben al viatger d’una manera contextualitzada i personalitzada.
Estat: En curs
Pressupost: 1Projecte pilot en el marc de col•laboració de la Xarxa DTI-CV
Entitat promotora: Turisme Comunitat Valenciana. Invat•tur
Més informació: https://amadeus-discover.com/es/