2021 Creació de la Smart Office Gandia

Category
En curs

La Smart Office de Gandia és un grup de treball multidisciplinari, dedicat a impulsar el projecte Smart City, per a la transformació de Gandia en una ciutat intel·ligent. Per a això, treballa en estreta col·laboració amb l’equip tècnic de l’Oficina de Projectes Europeus, amb la finalitat d’aprofitar els fons de finançament procedents de la Unió Europea.

Entitat promotora: Ajuntament de Gandia.