2021-2022 Intel·ligència per a millorar la mobilitat a la ciutat

Category
En curs

Projecte global de mobilitat intel·ligent, que integrarà solucions tecnològiques per a optimitzar la mobilitat a la ciutat de Gandia, i reformes estructurals la finalitat de les quals és afavorir la mobilitat a peu i sostenible.

Les solucions d’innovació facilitaran el coneixement, en temps real, d’aspectes com l’ocupació de pàrquings públics, i zones de càrrega i descàrrega, de les zones restringides al trànsit, de l’estat del carril bici, de les places de mobilitat reduïda, de l’estat i freqüència dels semàfors, de les rutes escolars segures, etc.

Estat: En preparació

Pressupost: per determinar