2020 Sensorització IoT per a la gestió acústica i de places de Mobilitat reduïda

Projecte pilot de Sensorització Acústica i Mobilitat, que contempla la inversió de dispositius IoT i una altra tecnologia smart. Gandia orienta aquest projecte a la instal·lació de sensors de soroll per al control de la contaminació acústica i sensors de pàrquing, per al control de places de mobilitat reduïda.

Aquests sensors transmetran les dades a través d’una xarxa de comunicacions sense fil, que utilitza el protocol Lorawan, al mateix temps que s’envien a la plataforma de gestió Sentilo de la Diputació de València, que els posarà a la disposició dels ajuntaments.

Actuació 1: instal·lació de 17 sensors de soroll elèctrics i 22 sensors d’aparcament amb bateria.

Actuació 2: subministrament, instal·lació, configuració i posada en marxa de la xarxa LoraWan al centre de la ciutat i la platja, i posterior integració en la plataforma Sentilo.

Estat: Finalitzat

Pressupost: 36.148,75 €

Entitat promotora: Diputació de València