2020 Projecte: Xarxa de sensors i infraestructura Wi-Fi i IoT en Platja de Gandia

Category
Finalitzat

En el marc del Pla Estratègic de Destinació Turística Intel·ligent (PDTI), Gandia va impulsar el desplegament d’una Xarxa Smart Wi-Fi municipal, gratuïta en primera línia de la Platja Nord, un dels espais amb major afluència turística de la ciutat.

La xarxa està formada per 17 antenes Wi-Fi que, a més d’oferir un servei gratuït de connectivitat, compta amb sensors que permeten la captura de dades suficients (en quantitat i qualitat) per a monitorar variables relatives a l’ocupació turística de la platja i identificació dels patrons de comportament de turistes en temps real.

La infraestructura instal·lada integra una plataforma de gestió de màrqueting wifi, CRM de la Destinació turística (BigData/IoT/Wi-Fi Màrqueting Mobile), que permet gestionar les dades recollides dotant a la ciutat d’una potent eina d’interacció directa amb el turista, i facilitar els processos de gestió en la comunicació, informació i promoció turística en destí.

Entre altres, la gestió de les dades i la comunicació directa des de la plataforma CRM amb els usuaris de platja ha jugat un paper fonamental en la informació sobre l’adopció de mesures preventives, enfront de la COVID19, aforaments, informació sobre accessos i horaris, recomanacions sanitàries i instruccions en temps real.

Estat: Finalitzat

Entitat promotora: Ajuntament de Gandia i Turisme Comunitat Valenciana