2020 Pla de Sostenibilitat Turística de Gandia

Category
En curs

El PST pretén la generació d’un nou espai turístic més complex, integrat i cohesionat territorialment, que aprofita el valor de la identitat i la singularitat de Gandia per a garantir la seua sostenibilitat en el temps.

En aquest pla s’emprendran accions de connectivitat entre àrees que creen nous fluxos i dinàmiques turístiques, que requeriran d’una gestió responsable i eficient, basada en la innovació i en l’ús de les tecnologies de la informació, i el compromís de tots i totes per a minimitzar els impactes sobre el territori, i també sobre les persones.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va aprovar, al setembre de 2020, el PST de Gandia, un dels 25 projectes de tota Espanya. Gandia havia optat a aquests plans de sostenibilitat, a través de la línia de destinacios madures, en competència amb altres ciutats valencianes referents en turisme, com València i Peníscola.

Estat: En curs

Pressupost: 3.000.000 €

Entitat promotora: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme