L'Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (Invat•tur) ha impulsat este projecte d'anàlisis de Big Data per a analitzar el comportament del turisme durant l'últim semestre de 2021. L'objectiu és analitzar el conjunt de la Comunitat Valenciana i, en concret, les ciutats de Benidorm, Gandia, Morella, Peníscola...