El projecte Sistema Municipal de Dades Obertes “Gandia Open Data” té com a objectiu últim difondre el coneixement generat a partir de les dades procedents de l’activitat de la ciutat, per a contribuir amb això a una major transparència i implicació de la ciutadania en...

L’Ajuntament de Gandia ha impulsat un projecte de “smartització” de pàrquings subterranis del municipi (Serpis i Prado) en el que s’ha desenvolupat un sistema intel·ligent per facilitar l’ús per part dels ciutadans i optimitzar la gestió que el personal tècnic de l’ajuntament realitza sobre aquests. Aquest...

Gandia va ser la primera ciutat d'Europa a tindre aquesta tecnologia Narrowband IoT per al subministrament intel·ligent d'aigua. Gràcies a la xarxa Narrowband IoT de Vodafone, s'han instal·lat 40.000 dispositius de lectura, en comptadors que permeten monitorar tota la xarxa hídrica. Aqueixos milers de comptadors...

En el marc del Pla de serveis Públics digitals s’implementa: Sistema d'automatització de tràmits, a través de la implantació de tres quioscos d'autoservei. En una primera fase, s'ofereixen els serveis de cita prèvia, passarel·la de pagament per al pagament de rebuts, obtenció del volant d'empadronament...