Districte Digital Comunitat Valenciana és més que un projecte en el qual instal·lar empreses, startups, idees i talent… És la seu de la transformació tecnològica i de l'economia digital. L'objectiu principal és l'impuls de l'Economia Digital a la Comunitat Valenciana, a partir del subministrament i...

Implantació de 20 punts d'accés wifi en parcs i llocs públics de la ciutat de Gandia. Els punts d'accés, seguint les condicions del projecte WIFI4EU, ofereixen connexió a Internet d'un mínim de 30 MB de baixada, totalment gratuïta. Aquesta actuació està desenvolupada en el marc del...

Ampliació de la Seu Electrònica del Contribuent, amb un nou mòdul de sancions i autoliquidacions, on les persones interessades podran generar i consultar les autoliquidacions i sancions de l'Ajuntament de Gandia, tant tramitades com pendents, amb l'opció de pagar-les telemàticament. Estat: En curs Entitat promotora: Ajuntament de Gandia Mes informació: ...

El PST pretén la generació d'un nou espai turístic més complex, integrat i cohesionat territorialment, que aprofita el valor de la identitat i la singularitat de Gandia per a garantir la seua sostenibilitat en el temps. En aquest pla s'emprendran accions de connectivitat entre àrees que...

Projecte de configuració d'una Oficina d'Informació Turística, dotada amb tecnologia innovadora, que permet que es puga obtindre informació, les 24h, des de les pantalles interactives situades en la façana. A l'interior, l'oficina ofereix al visitant un espai destinat a la interactivitat, on els visitants poden conéixer,...

En 2020 s'inicia el desplegament de la xarxa de telefonia de 5G en tot el municipi. La xarxa mòbil de cinquena generació (5G) multiplica la capacitat de transmissió, redueix el temps de resposta de la web i multiplica exponencialment el nombre de dispositius connectats. Gràcies a aquesta...