Pla de Sostenibilitat Turística. Període 2023-2025

Gandia suma un nou projecte per a avançar en la gestió turística sostenible del territori.

En el marc de la convocatòria d’ajudes Next Generation de la Unió Europea s’ha obtingut finançament per al desenvolupament d’un nou Pla de Sostenibilitat Turística per al nou període 2023-2025.

El PST 23-25 pretén avançar en l’aposta de Gandia per posar en valor els actius de la ciutat (naturals i culturals) amb gran potencial turístic, que durant temps s’han vist relegats a un pla inferior per les característiques privilegiades de la Platja de Gandia, la seua oferta de serveis i el gran posicionament del producte sol i platja.

Es vol generar nous fluxos turístics que contribuïsquen a diversificar l’oferta i a la seua desestacionalització, donant continuïtat a les actuacions ja iniciades en la gestió turística sostenible de Gandia, en el marc del Pla Estratègic de Destinació Turística Intel·ligent de Gandia, 2020-25.

El PST té un pressupost de 2.441.513 euros.

S’ha projectat amb una actuació principal, molt potent, per a la posada en valor del Paratge Natural Parpalló Borrell i la Cova del Parpalló.

Recordem que en la Cova del Parpalló, es va trobar la col·lecció d’art moble paleolític més important del món i compta amb representacions d’art rupestre protegit, que és el que li atorga el patrimoni de la humanitat.

L’objectiu és convertir l’espai en una àrea d’interpretació de l’art rupestre vinculat als principals jaciments d’Espanya (Altamira, Vinromà).

Per a això es condicionaran la Cova i l’edifici que albergarà el museu, amb dotació de tecnologia interpretativa per a fer de la visita una experiència de qualitat de primer nivell. 

A més, s’incidirà en la protecció i conservació del paratge, a través de mesures de prevenció de riscos ambientals, reforestació i sistemes d’alerta primerenca, Smart Vigillance.

El projecte inclou intervencions complementàries que contribueixen a donar continuïtat al PST anterior com aquelles per a la posada en valor del Castell de Bairen i la millora de la connectivitat i del flux turístic per a eliminar la vertebració Gandia – Grau – Platja (av. Grau), afavorint la mobilitat sostenible.

Especialment per al sector, la proposta comporta la incorporació d’un sistema d’intel·ligència turística, que li permeta accedir a les dades que genera l’activitat turística i analitzar tendències i el comportament de visitants, per a, al seu torn, projectar mesures per al futur.