L’Ajuntament de Gandia inicia el projecte Sistema Municipal de Dades Obertes – “Gandia Open Data” amb el finançament de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de GVA.

L’Ajuntament de Gandia ha sigut beneficiari d’una subvenció de 18.000 euros de la Conselleria d’Innovació per portar a terme el projecte Sistema Municipal de Dades Obertes “Gandia Open Data”.

Es tracta d’un projecte previst al Pla d’Innovació de l’Ajuntament de Gandia, que té com a objectius difondre el coneixement generat a partir de les dades procedents de l’activitat de la ciutat, per a contribuir amb això a una major transparència i implicació de la ciutadania en els assumptes que li afecten, afavorir la presa de decisions informada i la creació de noves empreses en base a necessitats identificades.

En l’actualitat, l’Ajuntament de Gandia compta amb ferramentes tecnològiques que converteixen la ciutat en el que es coneix com Smart City. Estes ferramentes inclouen diferents visors de dades accessibles des dels seus propis sistemes web. També compta amb un geoportal www.smartcitygandia.com que posiciona diversos serveis municipals en el mapa de la ciutat.

Amb este projecte es pretén disposar d’un sistema únic que centralitze la informació i des del qual s’exposen les dades que genera la ciutat, susceptibles de ser consumides per tercers, de cara a poder explotar-les amb seguretat, garanties i qualitat suficient. En una primera fase, es pretén analitzar i identificar els principals conjunts de dades d’alt valor (HVDS) que, segons la Comissió Europea, el sector públic ha de facilitar en obert abans de 2024.

El Portal de Dades Obert es concebeix com únic lloc on es concentren totes les dades que es deriven de la gestió de la ciutat i, d’eixa forma, que la ciutadania, els negocis i organismes, i la pròpia administració, puguen explotar dites dades per a promoure la presa de decisions informada.

Este projecte és finançat per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del Pla d’impuls «Territoris innovadors» per a l’exercici 2023.