Gandia es prepara per a transformar-se en una Smart City. Una ciutat intel·ligent que projecta el seu desenvolupament sostenible basat en l’ús de dades i tecnologia per a millorar la vida de les persones i de les empreses que l’habiten

Per saber-ne més

Viure en una
ciutat intel·ligent
és....

aprofitar el desenvolupament d’infraestructures, innovació i tecnologia en la ciutat per a oferir a la ciutadania serveis més eficients.

Viure en una
ciutat
sostenible
és...

el camí a seguir per a aconseguir millorar la vida de les persones, alhora que s'aconsegueix un model de ciutat sostenible. Abordar els reptes econòmics, socials i ambientals als quals ens enfrontem actualment i farem en el futur.

Agenda Urbana 2030

L'Oficina de Projectes Europeus del Ajuntament de Gandia és un servei municipal l'objectiu del qual és promoure i facilitar la participació de tots els sectors de la ciutat en projectes i oportunitats de finançament a nivell europeu.

Ajudes Next Generation
Ciutadania i Empreses

Convocatòries obertes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A at facilis id officia, optio quod. A autem blanditiis earum, esse excepturi ipsa iste iure odio sint sit, tempore veritatis voluptas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A at facilis id officia, optio quod. A autem blanditiis earum, esse excepturi ipsa iste iure odio sint sit, tempore veritatis voluptas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A at facilis id officia, optio quod. A autem blanditiis earum, esse excepturi ipsa iste iure odio sint sit, tempore veritatis voluptas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A at facilis id officia, optio quod. A autem blanditiis earum, esse excepturi ipsa iste iure odio sint sit, tempore veritatis voluptas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A at facilis id officia, optio quod. A autem blanditiis earum, esse excepturi ipsa iste iure odio sint sit, tempore veritatis voluptas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A at facilis id officia, optio quod. A autem blanditiis earum, esse excepturi ipsa iste iure odio sint sit, tempore veritatis voluptas.