Gandia desenvoluparà un projecte pilot per millorar la gestió de la mobilitat turística en la platja de Gandia.

L’Ajuntament de Gandia és beneficiari de la subvenció “Smart Cities 2022” de la Diputació de València dotada amb 25.000,00 € per a l’execució d’un projecte d’innovació als serveis municipals.

Amb aquest són tres els anys consecutius que l’Ajuntament de Gandia aconsegueix l’esmentada subvenció en la modalitat de concurrència competitiva que la Diputació posa a l’abast dels ajuntaments de la província de València on s’admeten projectes amb un fort caràcter innovador per dotar d’intel·ligència i millorar els serveis municipals. En aquest cas, l’ajuntament ha proposat el desenvolupament d’un projecte pilot de ciutat intel·ligent centrat en la millora de la gestió turística i de la mobilitat del Grau i Platja de Gandia.

En el projecte es proposa la implantació d’un sistema de detecció d’aforaments de vehicles que entren i ixen de la ciutat amb l’objectiu de conèixer l’impacte real del turisme al llarg de l’any, optimitzar les accions de promoció de la ciutat que contribueixen a la reducció de l’estacionalitat i, a més, analitzar l’estat de les vies d’accés a la ciutat per realitzar accions de prevenció i millora de la mobilitat i la seguretat dels ciutadans.