Gandia es prepara per a transformar-se en una Smart City.

Una ciutat intel·ligent que projecta el seu desenvolupament sostenible basat en l’ús de dades i tecnologia per a millorar la vida de les persones que l’habiten.

L’estratègia Smart City de Gandia està enfocada en els pilars següents

01

Situar a la persona al centre d’aquesta estratègia

Gandia aprofita la intel·ligència col·lectiva per a fomentar un govern participatiu i transparent que situa, en el centre del debat públic, aquelles qüestions que interessen als seus ciutadans i ciutadanes. 

Les dades seran el nou bé comú

02

Accessibles i posades a la disposició de les empreses i xarxes locals de producció, per a garantir la creació de nous productes i serveis que generen valor públic i retorn social.

03

La ciutat avança i amb ella ha d’avançar la ciutadania

Gandia aspira a ser una ciutat resilient, capaç d’enfrontar-se als problemes i reptes presents i futurs. Aquest objectiu passa per revitalitzar la nostra economia i repensar el futur del treball en l’era de l’automatització i robotització.

Amb iniciatives per a millorar les capacitats digitals i promoure les qualificacions tecnològiques que servisquen a les necessitats d’una població i empresa local, en el marc de la Societat Xarxa.

La sostenibilitat és el camí per a aquesta transformació

04

La ciutat planteja importants innovacions en el seu model de transport, la distribució de l’energia o l’activitat turística.

Propiciarà el consum racional dels recursos i el desenvolupament de l’economia circular per a projectar un creixement sostenible, des de la lògica de l’equilibri territorial i proporcionat, entre els diferents sectors de població.

05

Una administració del segle XXI, més pròxima i eficient

L’Ajuntament de Gandia també aborda un procés de canvi profund i progressiu cap a una modernització i digitalització en els seus processos administratius, més àgil, sense papers, amb menys càrregues administratives i accessible des de qualsevol lloc del món.

La Gandia del futur vol ser una ciutat moderna i eficient, amb serveis i infraestructures intel·ligents adaptades a les necessitats de les persones, que gestiona i controla els serveis, a través de tecnologia big data per a fonamentar la presa de decisions en dades reals.