Mecanisme de
Recuperació i Resiliència

L'Instrument de Recuperació de la Unió Europea (NextGeneration EU,NGEU) té per objecte reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de coronavirus i fer que Europa siga més ecològica, més digital, més resilient i millor preparada per als reptes actuals i futurs.

Representa una resposta poderosa i innovadora per a mitigar els danys econòmics causats per la pandèmia, al mateix temps que ajuda a l'economia de la UE a centrar-se en un nou model de creixement ecològic i digital.

L'Oficina de Projectes Europeus és un servei municipal la missió del qual és promoure la captació de finançament europeu per al desenvolupament de projectes en tots els àmbits de la ciutat.

Els fons europeus i especialment els relacionats amb els Programes Europeus Next Generation EU i React-EU en el període 2021-2023 suposen una oportunitat per a Gandia, tant a nivell de gestió del municipi i dels seus recursos, com per al propi funcionament i desplegament de l'administració digital, més eficient i pròxima a la ciutadania.

Pla antifrau

En el context del nou marc financer pluriennal 2021-2027 l'execució del qual es projecta fins a 2030, la Comissió Europea ha proposat un nou Programa de la UE de lluita contra el Frau que serà executat per la OLAF sota la seua gestió directa

Pla Antifrau Ajuntament de Gandia Formulari per a la comunicació de fraus i irregularitats

Projectes Aprovats

sample42
Circuits saludables intergeneracionals en el barri de Roís de Corella i districte Beniopa
sample42
Canvi il·luminació sala A Teatre Serrano
sample42
Gandia Turisme Blau
sample42
Pla de Sostenibilitat Turística 2023-2025
sample42
Creació d'un espai intergeneracional per a l'activitat física en l'Av. del Grau
sample42
Creació d'un espai saludable per a l'activitat física en el barri del Raval
sample42
PIREP LOCAL - Centre Social Marcel.lí Pérez
sample42
Projecte de dotació bibliogràfica per a les biblioteques i agències de lectura públiques.
sample42
Ajudes per a la creació d’ Unitats d'Orientació de Professional (UOP) dependents del Programa Aula Mentor
sample42
Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus
sample42
Rehabilitació a nivell de barri, ERRP Grup Benicanena
sample42
Rehabilitació a nivell de barri, ERRP Grup Ferroviaris-Safor
sample42
Renaturalització i mitigació dels efectes de les inundacions en el corredor verd del barranc de Beniopa a la ciutat de Gandia
sample42
Transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals
sample42
Competitivitat i innovació en el Centre Històric Comercial Obert de Gandia

Projectes presentats

Sostenibilitat
Implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i la millora de les existents
Subvencionar l'execució de projectes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents
Mobilitat
Implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà a Gandia.
La finalitat d'aquestes ajudes està destinada a subvencionar actuacions que contribuïsquen a aconseguir una millora de la qualitat de l'aire i reducció del soroll en els entorns urbans, l'impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana a través de diferents mesures dirigides al propi teixit de la ciutat i les seues infraestructures, així com a la potenciació i optimització del transport urbà i metropolità.
Pressupost global: 4.075.622,26€
Sostenibilitat turística
Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic
Ajudes, en règim de concurrència competitiva per a promoure la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques i potenciar el turisme cultural mitjançant la protecció, manteniment i rehabilitació, de projectes promoguts per part de les entitats locals o comunitats autònomes en bens immobles del patrimoni històric, declarats bens d'interès cultural o d'alguna de les categories de protecció equivalent per a patrimoni cultural immoble establertes per les administracions competents amb ús turístic.  
Comerç
Suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització
Les ajudes tenen com a finalitat finançar el desenvolupament, per les entitats locals, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador o de sostenibilitat, així com de millora d'equipaments, dirigits al sector comercial que està situat en la seua demarcació.
BOE extracte 14/03/2023 BOE bases 11/09/2021
Comerç
Sostenibilitat turística
Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques
Les ajudes tenen com a objecte i finalitat concedir subvencions a les entitats locals, per al desenvolupament de plans i projectes dirigits a la introducció de millores en les zones comercials turístiques, incloses actuacions en inversió en noves tecnologies; aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència energètica; processos eficients des del punt de vista ecològic i reciclatge de residus; formació del personal; signatura digital integrada adaptada als visitants estrangers; i adaptació dels espais públics per a millorar l'accessibilitat i la mobilitat.
Digitalització
Formació
Creació d'una xarxa estatal de Centres de Capacitació Digital en entitats locals
Ajudes en règim de concurrència per a la creació d'una xarxa estatal de centres de capacitació digital, en l'àmbit del Sistema de Formació Professional, en entitats locals, que s'integrarà com a part de la xarxa estatal de centres de capacitació digital.
Salut
Programa En Moviment Gandia
Ajudes destinades a entitats locals per a l’execució del programa de prescripció d’activitat i exercici físic orientat a la salut denominat “En moviment”. Les actuacions previstes han de tindre un caràcter esportiu beneficiós per a la salut i han d’enquadrar-se en la creació d’almenys una unitat d’activitat i exercici físic (UAEF) en el municipi. L’objectiu general del programa és el foment de la promoció de la salut i l’activitat física en persones amb característiques de vulnerabilitat (sedentàries, amb soledat no desitjada, pluripatològiques, amb malestar emocional, o amb predisposició a millorar el seu estat de salut) per a que milloren i/o mantinguen el seu benestar físic, mental i social.
Sostenibilitat
Ajudes per a la millora i optimització d’instal·lacions i espais esportius que fomenten el turisme esportiu sostenible
Destinades a la inversió per a promoure la reforma sostenible i inclusiva d’instal·lacions i espais esportius en què puguen desenvolupar-se projectes relacionats amb el sector del turisme esportiu, amb la finalitat de modernitzar la indústria turística associada a l’esport. La finalitat d’estes ajudes és, a més de contribuir als objectius descrits, coadjuvar a la consolidació d’estructures que fomenten la igualtat, difusió i visibilitat, la formació, l’eficiència energètica, la transformació digital i l’accessibilitat. El projecte presentat contempla l’adequació i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de la pista d’atletisme del poliesportiu municipal, i inclou adequació de vestuaris, enllumenat de la pista, accessibilitat i digitalització.