Mecanisme de
Recuperació i Resiliència

L'Instrument de Recuperació de la Unió Europea (NextGeneration EU,NGEU) té per objecte reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de coronavirus i fer que Europa siga més ecològica, més digital, més resilient i millor preparada per als reptes actuals i futurs.

Representa una resposta poderosa i innovadora per a mitigar els danys econòmics causats per la pandèmia, al mateix temps que ajuda a l'economia de la UE a centrar-se en un nou model de creixement ecològic i digital.

L'Oficina de Projectes Europeus és un servei municipal la missió del qual és promoure la captació de finançament europeu per al desenvolupament de projectes en tots els àmbits de la ciutat.

Els fons europeus i especialment els relacionats amb els Programes Europeus Next Generation EU i React-EU en el període 2021-2023 suposen una oportunitat per a Gandia, tant a nivell de gestió del municipi i dels seus recursos, com per al propi funcionament i desplegament de l'administració digital, més eficient i pròxima a la ciutadania.

Pla antifrau

En el context del nou marc financer pluriennal 2021-2027 l'execució del qual es projecta fins a 2030, la Comissió Europea ha proposat un nou Programa de la UE de lluita contra el Frau que serà executat per la OLAF sota la seua gestió directa

Pla Antifrau Ajuntament de Gandia Formulari per a la comunicació de fraus i irregularitats

Projectes Aprovats

sample42
Creació d'un espai intergeneracional per a l'activitat física en l'Av. del Grau
sample42
Creació d'un espai saludable per a l'activitat física en el barri del Raval
sample42
PIREP LOCAL - Centre Social Marcel.lí Pérez
sample42
Renaturalització i mitigació dels efectes de les inundacions en el corredor verd del barranc de Beniopa a la ciutat de Gandia
sample42
Transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals
sample42
Competitivitat i innovació en el Centre Històric Comercial Obert de Gandia

Projectes presentats

Rehabilitació
Millora de l'eficiència energètica del complex esportiu municipal de Gandia
Rehabilitació del Poliesportiu Municipal de Gandia a nivell d'eficiència energètica, mitjançant la integració d'energies renovables i millora en les instal·lacions tèrmiques d'ACS de les piscines el que garanteix la qualitat de l'aigua i milloren el confort de les persones usuàries.
Pressupost global: 1.393.650,40 €
Rehabilitació
Rehabilitació de la Biblioteca Central i Arxiu Històric municipal de Gandia
Rehabilitació de l'edifici que alberga la Biblioteca Central, independitzant la seua activitat de l'edifici adjunt i recuperant el pati del claustre. Així mateix es pretén millorar l'eficiència energètica, la sostenibilitat ambiental, l'accessibilitat i habitabilitat de les persones usuàries i treballadores, adequant les inèrcies de treball a les necessitats actuals.
Pressupost global: 2.013.884,85
Rehabilitació
Rehabilitació del Mercat municipal de proveïments de Gandia
Rehabilitació del Mercat de proveïments de Gandia ja que des de la seua construcció a penes s'ha intervingut en l'immoble, arribant al dia de hui en un estat precari, bastant obsolet i antiquat.
Pressupost global: 3.569.411,12 €
Sostenibilitat turística
Pla Sostenibilitat Turística en Destins. Convocatòria extraordinària
EL PSTD pretén aprofitar les singularitats del destí per a oferir una oferta complementària diversificada i de qualitat que siga la base de la transformació del model turístic i la seua desestacionalització, i consolidar el producte turístic ja existent, impulsant la transformació verda i digital del destí.
Pressupost global: 2.441.513€
Digitalització
Gestió Smart per a la planificació i promoció d'esdeveniments d'integració i informació d'interessos per al destí
Digitalització aplicada a la planificació integrada d'esdeveniments i a la generació de continguts d'informació d'interés per al turisme, així com la seua posterior promoció i difusió.
Pressupost global: 105.085,00 €
Rehabilitació
Rehabilitació a nivell de barri, ERRP Grup Benicanena
Rehabilitació de 32 habitatges, que abasten 4 edificis.
Pressupost global: 992.100,00 €
Rehabilitació
Rehabilitació a nivell de barri, ERRP Grup Ferroviaris-Safor
Es pretén dur a terme la rehabilitació de 319 habitatges, que abasten 36 edificis, i 19 locals d'ús diferent al de residència.
Pressupost global: 8.593.838,00 €
Sostenibilitat
Implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i la millora de les existents
Subvencionar l'execució de projectes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents
Modernització
Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus
Contractació de dues persones de suport per a la gestió de projectes europeus.
Pressupost global: 136.905,28 €
Formació
Ajudes per a la creació d’ Unitats d'Orientació de Professional (UOP) dependents del Programa Aula Mentor
L'objectiu és facilitar una oferta modular que permeta iniciar, acumular o completar la formació que dona opció a adquirir una acreditació, certificat o títol del sistema de formació professional.
Pressupost global: 28.500€
Turisme
Revitalització de l'activitat comercial en el marc Destinació Turística Intel·ligent de Gandia.

La finalitat d'aquestes ajudes és finançar el desenvolupament de plans i projecte dirigits a la introducció de millores en les zones comercials turístiques, incloses actuacions en noves tecnologies, aplicació de solucions tecnològiques per a millorar li eficiència energètica, processos eficients des del punt de vista ecològic i reciclatge de residus, formació del personal, signatura digital integrada adaptada a visitants estrangers i adaptació d'espais públics per a millorar l'accessibilitat i la mobilitat.

Pressupost global: 2.499.566,00 €
Comerç
Rehabilitació integral de “El Mercat municipal de la plaça Prado” i accions de potenciació del Centre Històric Comercial Obert de Gandia”
La finalitat d'aquestes ajudes és finançar el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador o de sostenibilitat, així com de millora d'equipaments, dirigits al sector comercial que està situat a Gandia.
Pressupost global: 2.489.935,00 €
Educació
Projecte de dotació bibliogràfica per a les biblioteques i agències de lectura públiques.
L'objectiu final d'aquest projecte és l'increment de l'índex de lectura a Espanya, mitjançant la mesura d'incrementar la dotació de fons de les biblioteques públiques, perquè els ciutadans tinguen una major oferta gratuïta de llibres, en particular de novetats i, la finalitat de les quals és concedir subvencions nominatives en concepte de compres de llibres en paper tècnicament adequats per a les biblioteques públiques d'ús públic general.
Pressupost global:

14.956.15€

Mobilitat
Implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà a Gandia.
La finalitat d'aquestes ajudes està destinada a subvencionar actuacions que contribuïsquen a aconseguir una millora de la qualitat de l'aire i reducció del soroll en els entorns urbans, l'impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana a través de diferents mesures dirigides al propi teixit de la ciutat i les seues infraestructures, així com a la potenciació i optimització del transport urbà i metropolità.
Pressupost global: 4.075.622,26€