L’àrea smart city – proyectes europeus de Gandia crea un “catàleg de solucionadors”

L’àrea smart city – projectes europeus del *Ajuntament de Gandia està posant en marxa un nou recurs que facilita que les empreses i la ciutadania tinguen un coneixement directe i un accés fàcil a altres empreses i professionals, de la nostra ciutat i comarca, que ofereixen solucions en els àmbits de:

• La digitalització – transformació digital.
• L’eficiència energètica i energies renovables.
• La mobilitat sostenible.

Àmbits clau en les ajudes relacionades amb els fons Next Generation que estan incentivant la demanda d’aquesta mena de solucions i serveis.

La realització d’aquest catàleg permet actuar en un doble sentit; d’una banda, promocionar les nostres empreses i professionals en el seu mercat més pròxim i directe. D’altra banda, permet implantar un servei que l’oficina de projectes europeus ha identificat com a necessari, ateses les demandes que empreses i ciutadans han realitzat en les consultes ateses per aquest servei municipal des de la seua posada en funcionament, el mes de febrer passat.

Amb aquest motiu, es realitza una anomenada a les empreses i professionals que operen en aquests sectors d’activitat i tenen un centre de treball o un punt de venda a Gandia o la seua comarca, i puguen estar interessades a figurar en aquest catàleg gratuït, al fet que accedisquen i s’inscriguen ja en:
smart city Gandia | Inscripció Catàleg Agents Solucionadors (apartat Recursos).

Es preveu que el catàleg estiga disponible des de mitjan agost i es promocione i difonga, a nivell comarcal, en mitjans off line i en línia, a partir de principi de setembre.

De manera complementària, aprofitem l’ocasió per a recordar als ciutadans i les empreses de Gandia que tenen a la seua disposició un servei d’assessorament que els orientarà per a aprofitar al màxim les ajudes Next Generation. Tenen totes les dades de contacte a informació actualitzades d’aquesta mena d’ajudes en la web smart city Gandia | oficina eu