Plans i estratègies

EDUSI

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de Gandia

PDTI GANDIA

Pla estratègic de turisme intel·ligent de Gandia

Vídeo resum - PDTI GANDIA

Pla estratègic de turisme intel·ligent de Gandia

Veure video

PST - Gandia

Pla de sostenibilitat turística Gandia

CIUDAD DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN

Memoria de la candidatura de renovación de la distinción

Xarxes i adhesions