Programa de acceleració de Startups

Oberta
Del 05/09/2023

Altres
Terminis

El termini de sol·licituds obrirà el 5 de setembre i romandrà oberta fins que s'esgote el crèdit pressupostari total establert en la convocatòria.

Organisme promotor

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través de l'Escola d'Organització Industrial (EOI).

Beneficiaris/es:

Este programa està dirigit a un total de 6.100 startups i emprenedors/es innovadors/es del territori nacional.

Tipus d'ajuda:

En espècie. Els/les beneficiaris/es comptaran amb els següents serveis:

  • Programa de formació especialitzada de 50 hores de tallers i accions grupals.
  • Programa d'acceleració amb 40 hores de mentorizació individual enfocada a impulsar el creixement i desenvolupament del negoci.
  • Búsqueda de finançament i connexió amb el teixit empresarial local o sectorial, fomentant el «networking». 

Els/les beneficiaris/es podran rebre l'ajuda en la modalitat regional o sectorial del programa, excloents entre sí:

  • Programes d'Acceleració de Startups Regionals, d'àmbito autonòmic i multisectorial, tenen per objectiu facilitar a startups d'una comunitat autònoma, activitats d'assessorament multisectorials orientades a fer crèixer significativament els seus negocis. 
  • Programe d'Acceleració de Startups Sectorials, d'àmbit nacional i especialització sectorial. Permetrà a startups de tot el territori nacional accedir a activitats d'assessorament especialitzat en un dels deu sectors tractors marcats per l'Estratègia Espanya Nació Emprenedora (indústria, indústries culturals, musicals o audiovisuals, movilitat, salut, construcció i materials, energia i transició ecològica, banca i finances, digital i telecomunicacions, agroalimentació i biotecnologia).

La durada estimada del servei objecte de l'activitat subvencionada és de 5 mesos.