Programa ajudes Diagnòstic Punt de Venda

Propera obertura
Del 05/03/2023 al 31/07/2023

Altres Transformació digital
Terminis

Obert termini. Places limitades.

Organisme promotor

Cámara Valencia + Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

El seu objectiu és:

Realitzar una revisió técnica de l'establiment comercial, independentment de la grandària i en totes les seues facetes, amb la finalitat de determinar quina és l'estructura de la gestió comercial, els punts forts i febles, i com aconseguir una major rendibilitat del punt de venda.
Amb aquesta eina s'analitza l'estat actual, des de l'òptica comercial, del comerç i s'elabora una bateria de recomanacions tècniques per a la renovació i la millora de la gestió de l'establiment comercial.

La seua finalitat:

Facilitar als comerciants un instrument que permeta:

 • Conéixer l'estat actual del comerç.
 • Avaluar la qualitat i eficiència dels mètodes de gestió.
 • Identificar problemes i riscos existents, i anticipar-se per a resoldre'ls.
 • Servir de base per a l'elaboració de plans tècnics o estratègics que consoliden l'establiment en el futur i augmenten la seua competitivitat.
 • Orientar les inversions a un màxim de rendibilitat.

En definitiva, vendre més i millor.

Va Dirigit a:

Empreses del Sector del Comerç Minorista amb seu social o, almenys, amb un punt de venda situat a la Província de València, la classificació de la qual en l'Impost d'activitats Econòmiques s'incloga en els Grups 64, 65 i 66, Comerç al Menor.

PLACES LIMITADES. La selecció es realitzarà per ordre d'inscripció.

 

_______________________________________________________________________________________

COM A COMPLEMENT Al DIAGNÓSTIC PUNT DE VENDA, TAMBÉ ES REALITZEN PLANS TUTORIALS DE GESTIÓ

Amb l'objectiu de:

Mitjançant els Plans Tutorials de Gestió, els comerciants interessats tindran la possibilitat de disposar al punt de venda d'un consultor especialitzat que orientarà, durant un període determinat, la posada en marxa de les accions que es van contemplar en un anterior Diagnòstic Punt de Venda tant a nivell tècnic com estratègic, amb l'objectiu últim d'incrementar les vendes, la rendibilitat, la competitivitat i la satisfacció dels clients.

 • Aparadorisme i visual marxandatge

Dirigit a potenciar aquesta arma clau en l'atracció dels clients, plantejant pautes que aconseguisquen consolidar l'aparador com el nostre canal comunicador i el nostre venedor de 24 hores.

 • Implantació del producte en botiga

Estableix els paràmetres de gestió per a decidir la localització estratègica sobre la superfície de venda de les diferents seccions i famílies que conformen l'assortiment de l'establiment comercial i les pautes dirigides a organitzar l'exposició de productes sobre el lineal desenvolupat, amb la finalitat de rendibilitzar els productes presentats en el lineal desenvolupat situant l'assortiment sobre la base de criteris estratègics.

 • Comunicació i promoció de vendes

Aplicació en el punt de venda de tècniques i estratègies de promoció en l'execució de campanyes d'animació de l'establiment comercial.

 • Comerç turístic

El tracte excel·lent rebut en els comerços del nostre territori serà motiu de comentari entre els turistes que ens visiten i repercutirà en l'arribada de nous que seran informats pels que ja ens han visitat. Tindre uns comerços accessibles als consumidors i sense barreres és fonamental. Al seu torn, ser cortés amb la persona que tractem i transmetre fiabilitat també són pautes necessàries per a tindre un comerç de qualitat.

 • Gestió econòmica - financera

Analitza el sistema de gestió econòmica del comerç, ajudant el comerciant a organitzar els seus comptes i establir un sistema que perdure en el temps i que li permeta anàlisi de rendibilitat per productes i seccions, així com extraure dades històriques de la seua comptabilitat.

 

 • Experiència de compra

Ajuda al comerciant a identificar el Valor de compra experiencial de la botiga: quin valor afegit posseeix i ofereix als clients, perquè compren en el seu establiment i no en un altre. Conéixer com s'està movent actualment el sector del *retail en la seua globalitat (botigues, clients, competidors...), a preparar-se enfront del canvi i poder sobreviure en aquests moments de tanta volatilitat i continus canvis.

 • Identitat corporativa

Una identitat sòlida, correctament implantada i representativa de la seua activitat, constitueix un valor fonamental a l'hora de posicionar-se en el sector, projectant la seua professionalitat, transmetent confiança als clients potencials del punt de venda, diferenciant-se de la competència.

 • Tot això, Dirigit a:

Empreses del Sector del Comerç Minorista amb seu social o, almenys, amb un punt de venda situat a la Província de València, la classificació de la qual en l'Impost d'activitats Econòmiques s'incloga en els Grups 64, 65 i 66, Comerç al Menor.

PLACES LIMITADES. La selecció es realitzarà per ordre d'inscripció.

Més informació

Informació i e inscripcions