MOVES III – Ajudes a l’adquisició de vehicles elèctrics

Oberta
Del 29/07/2021 al 31/07/2024

Energia Mobilitat
Terminis

Del 29 de juliol de 2021 fins el 31 de desembre de 2023.

Organisme promotor

IVACE

Què es finança en aquesta ajuda?

L'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per rènting de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible.

Es subvenciona:

L'adquisició de vehicles adquirits mitjançant pagament directe o finançament bancari, contracte de rènting o mitjançant leasing.

La compra de turismes, furgonetes, motocicletes o quadricicles, però no la de ciclomotors. I, només vehicles elèctrics o de pila de combustible (H2).

També es poden adquirir vehicles DEMO matriculats pel punt de venda fins a 9 mesos abans de la data de la factura o data de registre de la sol·licitud (el que ocórrega abans).

Els tipus de vehicles, la compra dels quals se subvenciona, es poden trobar en la web de MOVES III - https://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES

 

Qui pot beneficiar-se de l'ajuda?

Persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques.

A partir de quina data és elegible la compra?

Es podran subvencionar les compres realitzades a partir del 9 d'abril de 2021.

Quin és l'import de l'ajuda?

La quantia de l'ajuda depén de diversos factors  com  el tipus de vehicle o de sol·licitant, entre altres. El detall d'aquesta informació es pot consultar  ACÍ.

Com accedir a l'ajuda? 

Aquelles persones, empreses i entitats interessades han de posar-se en contacte amb algun dels concessionaris o punts de venda adherits al programa; aquests seran els qui tramitaran telemàticament les ajudes (entitats locals i administració pública, podran realitzar-lo directament).

El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es pot consultar en l'adreça  http://moves.ivace.es

Si soc concessionari, fins quan tinc de termini per a adherir-me al programa? 

L'adhesió al programa per part dels concessionaris/punts de venda de vehicles és fins al 30 de novembre de 2023.

Les actuacions susceptibles de suport i la seua casuística associada es descriuen de manera senzilla i amb tot detall en aquest enllaç:  MOVES III

Convocatòria:   DOGV 19/07/2021

Modificació de bases: RD 821 (BOE 14/11/2023)

Més informació

GUÍA MOVES III VEHICULOS