LÍNIES DE FINANÇAMENT IVF

Oberta
Del 22/01/2024 al 31/12/2024

Línies de finançament
Terminis

Termini: Fins 31 de desembre de 2024

L'Institut Valencià de Finances és un banc promocional de titularitat pública, que actua de manera complementària al sistema bancari tradicional per a injectar liquiditat en el teixit productiu de la Comunitat Valenciana, atorgant finançament persones autònomes, petites i mitjanes empreses i grans empreses de la Comunitat Valenciana poden trobar un producte financer que cobrisca les seues necessitats específiques de finançament.

Compta amb diferents línies de finançament:

- Reactiva FEDER
- Línia General de Finançament de l'IVF
- Línia bonificada IVF Inverteix Gran Empresa Industrial
- Línia Préstecs Participatius IVF en coinversió
- Línia IVF Liquiditat Entitats Socials

Termini: Fins 31 de desembre de 2024

Consulta el detall de cadascuna de les línies