Kit Consulting

Oberta
Del 18/06/2024 al 31/12/2024

Transformació digital
Terminis
Del 18 de juny al 31 de desembre de 2024
OBJECTE:
Permetre a les pimes dissenyar el full de ruta per a la seua transformació digital.
BENEFICIARIS:
Els servicis d'assessorament que proporciona el Programa Kit Consulting estan orientats a les petites i mitjanes empreses d'entre 10 i menys de 250 empleats.
QUANTIA:
Es tracta d'un Bo d'Assessorament Digital dotat d'una quantia que hauràs d'emprar en la contractació dels servicis d'assessorament. La quantia varia en funció de la grandària que tinga la teua empresa:
- Entre 10 i menys de 50 empleats: 12.000 €
- Entre 50 i menys de 100 empleats: 18.000 €
- Entre 100 i menys de 250 empleats: 24.000 €
FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA:
L'empresa beneficiària haurà d'emprar el bo concedit en la contractació d'un o diversos servicis d'assessorament del Catàleg del Programa.
Els Assessors Digitals realitzaran el servici d'assessorament triat per l'empresa i guiaran a la pime en els passos que haurà de seguir per a continuar amb el seu procés de digitalització.
CATEGORIA DE SERVICIS D'ASSESSORAMENT:
• Servici d'Assessorament en Intel·ligència Artificial
• Servici d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Bàsic)
• Servici d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Avançat)
• Servici d'Assessorament en Vendes Digitals
• Servici d'Assessorament en Processos de Negoci o Procés de Producció
• Servici d'Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci
• Servici d'Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic)
• Servici d'Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)
• Servici d'Assessorament en Ciberseguretat (Preparació per a Certificació)
• Servici d'Assessorament “360” en Transformació Digital
TERMINI:
Del 18 de juny al 31 de desembre de 2024