INPYME 2024

Propera obertura
Del 23/02/2024 al 20/03/2024

Innovació I+D
Terminis

Des de 23 de febrer de 2024 fins 20 de març de 2024

OBJECTE:

Donar suport a la realització de projectes d'inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana vinculades als següents sectors: automoció, sector espacial i aeronàutica i sector semiconductors, biotecnologia, producció audiovisual, producció de videojocs, animació i realitat augmentada i virtual, indústria del cuir i del calçat, ceràmica, vidre i materials de construcció no metàl·lics, fabricació d'envasos i embalatges, joguet, articles d'esport i altres indústries manufactureres, fabricació de fusta, mobles i aparells d'il·luminació, marbre, pedra natural i àrids, metall-mecànic, paper i arts gràfiques, plàstic, indústria química, tèxtil, valorització de materials .

BENEFICIARIS:

Menudes i mitjanes empreses (pimes) privades, que desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors industrials objecte de convocatòria.

QUANTIA:

S'aplicarà el percentatge del 30% al total de les despeses que siguen considerats per la comissió d'avaluació com a subvencionables.

ACTIVITAT SUBVENCIONABLE:

Els projectes d'inversió que suposen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació d'un nou establiment industrial, l'ampliació, millora o modernització d'un establiment existent, així com la diversificació de la producció o canvis essencials en els processos productius existents en un establiment.

Les inversions han de realitzar-se entre l'1 de gener de 2024 i el termini màxim de justificació (4 de novembre 2024)

El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, animació, realitat augmentada i virtual que serà de 10.000 euros, IVA exclòs