Fons-ICO Next Tech: suport amb finançament de projectes digitals innovadors d’alt impacte i la inversió en empreses en creixement (scale-ups)

Oberta
Del 06/08/2021 al 06/08/2025

Transformació digital